منو بایو ویزیت
خانه دریافت نوبت پیگیری نوبت نسخه‌های گذشته

مرکز فوق تخصصی جراحی ترمیمی و پلاستیک حضرت فاطمه (س)

یوسف آباد-خیابان اسدآبادی خیابان 23 مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (س)

تخصص فعال: 10

پزشک فعال: 19

درمانگاه فعال: 1

لیست پزشکان متخصص و درمانگاه‌های مرکز فوق تخصصی جراحی ترمیمی و پلاستیک حضرت فاطمه (س)

دسترسی سریع

یوسف آباد-خیابان اسدآبادی خیابان 23 مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (س)

021-88717272

دسترسی سریع

دریافت نوبت از درمانگاه‌های مرکز فوق تخصصی جراحی ترمیمی و پلاستیک حضرت فاطمه (س)